หน้าแรก

Untitled design (1)
Untitled design (1)
ACFrOgD5UUX76FjzHJZ74Vf8GvF5OFtPSJ2NsOWEQXgx0XAbJAtW0oGL97zSjDfck3aakHwjXJNb1Mm6Bu_HJnkpFsJgQdKnJaIQVRCIyF7btPC2YyzECq5d-oS6z6PHR4zf0_tCdr0wZj-6DDUT
ACFrOgD5UUX76FjzHJZ74Vf8GvF5OFtPSJ2NsOWEQXgx0XAbJAtW0oGL97zSjDfck3aakHwjXJNb1Mm6Bu_HJnkpFsJgQdKnJaIQVRCIyF7btPC2YyzECq5d-oS6z6PHR4zf0_tCdr0wZj-6DDUT
as
as
Rev
Rev
เรื่อง “หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา”
เรื่อง “หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา”
PlayPause
previous arrow
next arrow

พอดแคสต์ (Podcast) รายการกฎหมายใกล้ตัว เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ F.M.103 Mhz.

นางละอองดาว สมดีวีรเดช
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
laonsa@kku.ac.th