Law and Related Principle about Covid-19 Situation

0
4546

Law and Related Principle about Covid-19 Situation

พระราชกำหนด

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

คำสั่งและหนังสือสั่งการของจังหวัดขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

รวบรวมโดย กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here